20 rocznica odzyskania niepodległości (seria historyczna) – 318

Numer katalogowy: 318
W obiegu od: 11.11.1938
Opis: Konstytucja 3 Maja, ustawa zasadnicza z 1791 uchwalona na Sejmie Czteroletnim

Nominał: 55 gr
Nakład:  14 950 000 szt.

Technika druku: staloryt
Projekt: W. Boratyński, H. Dutczyński (310, 316, 317, 320), W. Boratyński, J. Piwczyk (311, 315, 318, 319), W. Boratyński, M. R. Polak (312-314),
M. Wątorek, M. R. Polak (321), Z. Rozwadowski, M. R. Polak (322)
Ząbkowanie: ZR 12½:12¾; 12¾:12½ (322)
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków (10 x 10)
Papier: biały, gruby, gładki

 

Seria 13 znaczków: