20 rocznica odzyskania niepodległości (seria historyczna) – 320

Numer katalogowy: 320
W obiegu od: 11.11.1938
Opis: Powstanie listopadowe 1830-1831, powstanie narodowe przeciw Rosji

Nominał: 1 zł
Nakład: 965 000 szt.

Technika druku: staloryt
Projekt: W. Boratyński, H. Dutczyński (310, 316, 317, 320), W. Boratyński, J. Piwczyk (311, 315, 318, 319), W. Boratyński, M. R. Polak (312-314),
M. Wątorek, M. R. Polak (321), Z. Rozwadowski, M. R. Polak (322)
Ząbkowanie: ZR 12½:12¾; 12¾:12½ (322)
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków (10 x 10)
Papier: biały, gruby, gładki

Seria 13 znaczków: