Anna – Talar filatelistyczny 1.0 NFT

Kryptoklaser: Anna – Talar filatelistyczny 1.0 NFT

Cechy talara

W obiegu od: grudnia 2022 r., sprzedaż od 3.02.2023 r.
Nakład: faktyczny 3630 szt. (nakład początkowy 10 000 szt.)
Autor projektu: Roch Stefaniak
Grafika: Poczta Polska S.A.
Wartość w chwili emisji: 20 zł w przeliczeniu na bieżącą wartość w kryptowalucie MATIC. Zakup tokena wymaga posiadania portfela cyfrowego obsługującego sieć Polygon.

Cechy tokena

ID Tokena: 4
Standard tokena: ERC-1155
Sieć: Polygon
Adres kontraktu: 0x327e…c391

Token można wymienić na 25% upustu na zakup kryptoznaczka Kategorii 5. Wykorzystane talary są spalane, ich nakład jest uzupełniany do 10000 szt

Szczegóły: Talar „Anna” został wyemitowany w przededniu obchodzonej w 2023 r. 500. rocznicy urodziny Królowej Polski Anny Jagiellonki, ostatniej polskiej monarchini z dynastii Jagiellonów. Talar Anna jest talarem, który poza tym, że łączy cechy talarów Augusta i Kopernika, jest talarem, który będzie również łączył poszczególne wydania Kryptoznaczka. Jego nowa wersja będzie się pojawiała w każdym kolejnym wydaniu przejmując właściwości charakterystyczne dla nowych wydań wraz z rozwojem ekostystemu Kryptoznaczka i uzupełniając poprzednie.

Więcej informacji na: https://nft.poczta-polska.pl