460 lat Poczty Polskiej – 4875

Numer katalogowy: 4875
W obiegu od: 18.10.2018
Opis: Na znaczku przedstawiono część centralną heliograwiury według obrazu Margaret Isabel Dicksee Swift and Stella ze zbiorów Muzeum Poczty i Te l e k o m u n i k a c j i w e W r o c ł a w i u . N a o p r a w i e b l o k u przedstawiono heliograwiurę według obrazu Margaret Isabel Dicksee Swift and Stella ze zbiorów Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, nazwę emisji: 460 LAT POCZTY POLSKIEJ? oraz tekst roty przysięgi dla pocztylionów, zawarty w Instrukcji z dnia 1 lipca 1777 roku
Nominał: 10,00 zł
Nakład: 180000 szt.

Technika druku: staloryt + suche tłoczenie PWPW S.A.
Projekt: Agnieszka Sancewicz Ryt: Przemysław Krajewski, Krystian Michalczuk
Ząbkowanie: ZG+ZL 11½:11
Arkusz sprzedażny: 1 znaczek
Format znaczka: 62,5 x 39,5 mm
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny