Bojownicy o wolność i demokrację – Blok 11

Blok poczta: 11
Numer katalogowy: ark. 489-491
W obiegu od: 30.12.1948
Opis: 489 – Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)
490 – Kazimierz Pułaski (1745-1779)
491 – Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
Nominał: 300+200 zł
Nakład: 25000 szt.

Technika druku: rotograwiura firmy Courvoissier w Szwajcarii
Projekt: T. Gronowski
Ząbkowanie: ZR 11¾
Arkusz sprzedażny: 3 znaczki (blok) i 16 znaczków + 4 przywieszki (arkusze sprzedażne).
Papier: biały gruby z czerwonymi i niebieskimi włóknami, guma bezbarwna