Europa – 5141

Numer katalogowy: 5141
W obiegu od: 21 kwietnia 2021 r.
Opis: Ryś euroazjatycki; w lewym górnym rogu znaczka umieszczono logotyp emisji Europa , w prawnym górnym rogu napis „Zwierzęta zagrożone wyginięciem” oraz łacińską nazwa przedstawionego gatunku ,,Lynx lynx”, a w lewym dolnym rogu napis Polska oraz oznaczenie wartości 3,30 zł
Nominał: 3,30 zł
Nakład: 171000 sztuk

Aktualna cena, watrość, wycena, oferty sprzeaży znaczka: Europa – 5141

Technika druku: offset
Projekt: Bożydar Grozdew
Arkusz sprzedażny: 9 znaczków
Format znaczka: 51 x 39,5 mm
Papier: fluorescencyjny