Finanse Niepodległej – Blok 223

Blok poczta: 223
Numer katalogowy: ark. 5004-5006
W obiegu od: 20.09.2019
Opis: Na znaczkach przedstawiono: na pierwszym, niededykowany 100-leciu finansów publicznych – ozdobny element nawiązujący do grafiki papierów wartościowych; na drugim, dedykowanym 250-leciu historii budżetu – herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; na trzecim, dedykowanym 100-leciu administracji skarbowej – znak Krajowej Administracji Skarbowej, który obecnie pełni rolę logotypu resortu finansów
Nominał: 9,90 zł
Nakład: 120000 szt.

Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Roch Stefaniak
Arkusz sprzedażny: 3 znaczki
Format znaczka: 39,5 x 51 mm / 154 x 98 mm
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny

Seria 3 znaczki: