Kanonizacja Papieża Jana Pawła II – wydanie watykańskie – Blok 179Z

Papa Giovanni Paolo 2°. Canonization of John XXIII and John Paul II.

Numer katalogowy: VA 1662
W obiegu od: 21.03.2014
Opis: Papa Giovanni Paolo 2°. Canonization of John XXIII and John Paul II.. Podobizna Papieża Jana Pawła II

Aureola wokół głowy papieża jest utworzona z wykonanych mikrodrukiem napisów (w siedmiu liniach):

• Totus Tuus! Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Musicie być mocni w wierze! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi! Chrześcijanin powołany jest w Jezusie Chrystusie do zwycięstwa. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali! Nie lękajcie się miłości, która stawia człowiekowi wymagania!

• Nie lękajcie się być świętymi! Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna! Antysemityzm jest postawą niedającą się pogodzić z nauką Jezusa Chrystusa! Bogu dziękujcie, Ducha nie gaście! Sursum Corda! W górę serca! Nie ma solidarności bez miłości! Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy «Krzyk Biednych»!

• Wypłyń na głębię! Niech przebaczenie rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu! Bądźcie świadomi miłosierdzia! Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne! Jestem radosny, wy też bądźcie! Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

• Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd! Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.

• Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia! Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.

• Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się Chrystus. Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu.

• Bądźcie apostołami prawdy! Zanieście przyszłym pokoleniom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Chrystus jest bramą, ale jest też drogą, prawdą i życiem. Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną.

Nominał: 1,90 € – Euro
Nakład: 200 000 szt.

Technika druku: offset
Projekt: Marzanna i Jacek Dąbrowscy
Ząbkowanie: 11 x 11½
Arkusz sprzedażny:  1 znaczek
Format znaczka:  75 x 100 mm
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny