Komisja Edukacji Narodowej – Blok 9

Blok poczta: 9
Numer katalogowy: 412-414
W obiegu od: 10.10.1946
Opis: 412 – Towarzystwo do ksiąg elementarnych
413 – Pomnik M.Kopernika
414 – Grzegorz Piramowicz (1735-1801), jezuita, pedagog
Nominał: 25+75 zł
Nakład: 27000 szt.

Technika druku: Rotograwiura firmy Courvoissier w Szwajcarii
Projekt: E. Bartłomiejczyk
Ząbkowanie: ZR 11½
Arkusz sprzedażny: 12 znaczków 1 x 3 znaczki
Papier: biały z czerwonymi i niebieskimi włóknami, guma bezbarwna