Nie dopuszczone do obiegu znaczki poczty miejskiej Warszawy z nadrukiem nowego nominału i napisu Poczta Polska – 2

Numer katalogowy: 2
W obiegu od: 17.11.1918
Opis: Kolumna Zygmunta w Warszawie
Nominał: 5f/2gr
Nakład: 823 000

Technika druku: Typografia
Ząbkowanie: ZL 11½
Arkusz sprzedażny: 56 znaczków (9 x 6)
Papier: biały

Seria 4 znaczki: