Nowoczesny tabor kolejowy – Blok 238A

Blok poczta: 238A
Numer katalogowy: ark. 5135A-5139A
W obiegu od: 31 marca 2021 r.
Opis: 5 znaczków pocztowych prezentujących modele nowoczesnych pojazdów szynowych wykorzystywanych przez przewoźników w Polsce, tj. Pendolino, Dart, Impuls, Flirt, Elf II. Na przywieszce przedstawiono lokomotywę parową Pt31 64.
Emisja „Nowoczesny tabor kolejowy” wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Kolei 2021, ustanowionego przez Komisję Europejską. Krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei 2021 jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Emisja powstała przy ścisłej współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego.
Nominał: 16,50 zł
Nakład: 10 000 szt.

Aktualna cena, watrość, wycena, oferty sprzeaży znaczka: Nowoczesny tabor kolejowy – Blok 238A

Technika druku: offset
Projekt: Jan Konarzewski
Ząbkowanie: A – nieząbkowane B – ZG 11½:11
Arkusz sprzedażny: 5 znaczków + przywieszka
Format znaczka: 76,5 x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny

Wydanie bloków nieperforowanych emisji ,,Nowoczesny tabor kolejowy” było dostępne w sprzedaży jedynie w folderze filatelistycznym. Zdjęcia poniżej.

Seria 5 znaczków: