Odsiecz wiedeńska – Kategoria 2 – token NFT – Kryptokoperta

Kryptoklaser: Odsiecz wiedeńska – Kategoria 2 – token NFT – Kryptokoperta

W obiegu od: 12.09.2023 r.
Nakład: 200 sztuk
Nominał znaczka: 13,00 zł
Cena folderu: 95,00 zł – kryptokoperta + token NFT
Autor projektu: Joanna Fleszar-Haspert

Cechy tokena

Kategoria 2  NFT – tradycyjny znak opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta z adresem publicznym oraz kluczem prywatnym portfela papierowego, w którym znajduje się Token NFT
Standard tokena: ERC-1155
Sieć: Polygon
Adres kontraktu: 0xccc9…8916

Szczegóły: Przy lewej krawędzi koperty wydzielony pas z napisami w orientacji pionowej – nazwa znaczka zakończona ozdobnym ornamentem, nazwa waloru, emitent, projekt: ODSIECZ WIEDEŃSKA Kryptokoperta, Poczta Polska S.A., proj. J. Fleszar-Haspert. Obok, na reprodukcji: FRAGMENT OBRAZU JANA MATEJKI „JAN SOBIESKI POD WIEDNIEM” / COPYRIGHT©GUBERNATORAT PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO – DYREKCJA MUZEÓW; Fragment obrazu. z gradientem w prawą stronę. U góry kryptoznaczek z okolicznościowym kryptodatownikiem. Na dole z lewej strony logo Krypoznaczka Poczty Polskiej. Kryptodatownik: Kontur orła w koronie, nawiązujący do epoki Jana III Sobieskiego. Na tarczy sercowej na piersiach orła herb rodowy Janina. Nad orłem napis: ODSIECZ / WIEDEŃSKA. Pod orłem, łukowato, data emisji w zapisie czasu uniksowego: 1694534400 (wtorek, 12 września 2023 18:00:00 (UTC+0200 – czas środkowoeuropejski letni, używany m.in. w sieciach blockchain).

Wydaniu Kryptoznaczka towarzyszy Kryptokoperta, którą wydano w nakładzie jedynie 200 szt. Kryptokoperta to wydawnictwo, przygotowane na wzór tradycyjnych kopert FDC, z dołączonym Kryptoznaczkiem, będącym tradycyjnym znakiem opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta z frazą klucza prywatnego portfela, zawierającego token NFT Kryptoznaczka. W grafice Kryptokoperty, podobnie jak w Kryptoznaczku wykorzystano słynny obraz Jana Matejki zatytułowany „Jan Sobieski pod Wiedniem” który artysta namalował w latach 1882-1883. Dzieło sztuki przedstawiające zwycięstwo pod Wiedniem obecnie znajduje się w kolekcji Muzeów Watykańskich. Kryptokoperta została dodatkowo ręcznie ostemplowana Kryptostemplem. Kryptokoperta została wydana z inicjatywy członka DAO Polskiego Kryptoznaczka. To pierwsze tego typu wydawnictwo Poczty Polskiej.

Więcej informacji na: https://nft.poczta-polska.pl