Organizacja Narodów Zjednoczonych – Blok 19

Blok poczta: 19
Numer katalogowy: 857
W obiegu od: 26.02.1957
Opis: Budynek ONZ w zimowej scenerii
Nominał: 1,50 zł
Nakład: 85 300

Technika druku: rotograwiura dwubarwna PWPW
Projekt: St. Małecki
Ząbkowanie: nieząbkowane
Arkusz sprzedażny: 1 znaczek
Format znaczka: 54 x 69 mm
Papier: biały średni gładki, guma bezbarwna