Polska w kosmosie – S. I. 01 – Kategoria 5 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

Kryptoklaser: Polska w kosmosie – S. I. 01 – Kategoria 5 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

W obiegu od: styczeń 2023 r., sprzedaż od 3.02.2023 r.
Nakład: faktyczny 1530 szt. (nakład początkowy 25 000 szt.)
Autor projektu: Roch Stefaniak
Grafika: Polska Agencja Kosmiczna
Wartość w chwili emisji: 52,5 zł w przeliczeniu na bieżącą wartość w kryptowalucie MATIC ustalaną na podstawie aktualnych kursów wymiany. Zakup znaczka wymaga posiadania portfela cyfrowego obsługującego sieć Polygon.

Kategoria 5 – znaczek wyłącznie cyfrowy, znaczki istnieją wyłącznie w formie cyfrowych tokenów NFT
Standard tokena: ERC-1155
Sieć: Polygon
Adres kontraktu: 0xea10…d26e

Szczegóły: Kryptoznaczek 5 kategorii podkreśla swoją wyjątkowość dzięki procesowi jego tworzenia. Kryptoznaczek został zaprojektowany z pomocą sztucznej inteligencji (A.I.)! Obraz na jego powierzchni jest interpretacją hasła „polski satelita naukowy eksplorujący przestrzeń kosmiczną”, przedstawioną przez komputerową sieć neuronową – całkowicie syntetyczny system przetwarzania danych, wzorowany na działaniu ludzkiego mózgu. W celu lepszego dostosowania do ludzkiej percepcji i formy znaczka, zostało potem poddane obróbce przez człowieka. Można by powiedzieć, że teraz możemy w pewnym stopniu poznać, jak program komputerowy „widzi” czy „wyobraża sobie” przedstawione mu wyrażenie. Poczta Polska, wydając ten szczególny kryptoznaczek, zaznacza swoje zaangażowanie na polu nowych technologii i udział w poszukiwaniu nowych form komunikacji.

Więcej informacji na: https://nft.poczta-polska.pl