Rocznik 1950 – Znaczki pocztowe – Polska / Poland – Postage stamps 1950

509 – III Zjazd Związku Zawodowego Pracowników Poczty i Telekomunikacji

510 – Wydanie lotnicze

511 – Bolesław Bierut

512 – 25 rocznica śmierci Juliana Marchlewskiego

513 – Odbudowa Warszawy

514 – 515 – 60 lecie Święta 1 Maja

516 – XXIII Międzynarodowe Targi Poznańskie

517 – 518 – Walka o pokój

519 – 526 – Bolesław Bierut

527 – Plan 6-letni

528 – 25 rocznica stracenia Wł.Hibnera, Wł.Kniewskiego i H.Rutkowskiego

529 – I Kongres Pokoju

530 – 531 – II Światowy Kongres Pokoju w Warszawie

532 – 100 rocznica śmierci generała Józefa Bema

533 – 540 – Bolesław Bierut

541 – Odbudowa Warszawy