Rocznik 1955 – Znaczki pocztowe – Polska / Poland – Postage stamps 1955

757 – 758 – 10 rocznica wyzwolenia Warszawy

759 – 760 – V Międzynarodowy konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

761 – 768 – Pomniki Warszawy

769 – 770 – 10 rocznica Układu polsko-radzieckiego

771 – 772 – VIII Wyścig Pokoju

773 – 774 – XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie

775 – 777 – Dni Krakowa

778 – 783 – V Światowy Festiwal Młodzieży

784 – 785 – VI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu

Blok 14, 15 – VI Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Poznaniu

786 – 787 – XII Rajd Tatrzański

788 – 789 – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

790 – 795 – II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży

796 – 797 – Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

Blok 16, 17 – Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna w Warszawie

798 – 801 – 10 lecie odzyskania Ziem Zachodnich

802 – 803 – 50 rocznica rewolucji w 1905

804 – 807 – Rok Mickiewiczowski

808 – 809 – 50 lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego