Rocznik 1958 – Znaczki pocztowe – Polska / Poland – Postage stamps 1958

900 – 400 lecie Poczty Polskiej

901 – 905 – Zabytkowe ratusze

906 – 910 – Szlachetne gatunki ryb

911 – 140 rocznica Uniwersytetu Warszawskiego

912 – XXVII Międzynarodowe Targi Poznańskie

913 – 914 – VII Szybowcowe Mistrzostwa Świata

915 – 19 rocznica obrony poczty polskiej w Gdańsku

916 – 917 – Międzynarodowy Rok Geofizyczny

918 – 922 – 400 lecie Poczty Polskiej

923 – Dzień Znaczka

924 – 926 – 15 lecie Ludowego Wojska Polskiego

927 – Wystawa 400 lat Poczty Polskiej w Warszawie

928 – 929 – 350 lecie przybycia Polaków do Ameryki

930 – Otwarcie nowego gmachu UNESCO w Paryżu

931 – 932 – Stanisław Wyspiański, Stanisław Moniuszko

933 – 10 rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka ONZ

934 – 400-lecie Poczty Polskiej

Blok 21 – 400-lecie Poczty Polskiej

935 – 939 – Wydanie na przesyłki lotnicze

940 – 40 rocznica powstania Komunistycznej Partii Polskiej