Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie – Blok 105

Blok poczta: 105
Numer katalogowy: ark. 3253-3256
W obiegu od: 29.10.1992
Opis: Rzeźba polska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Nominał: 2000 + 2500 + 3000 + 3500 zł
Nakład: 1 281 600

Technika druku: offset PWPW
Projekt: Henryk Chyliński
Ząbkowanie: ZG 11¼
Format znaczka: 4 znaczki (blok)
Papier: biały średni gładki