Wielkanoc – 5296

Nazwa: Wielkanoc znaczek nr 5296

Numer katalogowy: 5296
W obiegu od: 20 marca 2023 roku
Opis: Zdjęcie jednej z kwater siedemnastowiecznego ołtarza, przedstawiającej Zmartwychwstanie, znajdującego się w kościele pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono napisy: Wielkanoc, POLSKA i oznaczenie: PRIORYTETOWY S, co odpowiada wartości nominalnej znaczka pocztowego właściwego do uiszczania opłaty za przesyłkę listową nierejestrowaną priorytetową w obrocie krajowym w formacie S i priorytetową kartkę pocztową w obrocie krajowym.
Nominał: 4,80 zł
Nakład: wielomilionowy

Aktualna cena, watrość, wycena, oferty sprzeaży znaczka: Wielkanoc – 5296

Technika druku: rotograwiura
Projekt: Poczta Polska S.A.
Arkusz sprzedażny: 100 sztuk
Format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny