Wizyta króla Rumunii w Polsce – Blok 4

Blok poczta: 4
Numer katalogowy: ark. 302
W obiegu od: 30.06.1937
Opis: Ignacy Mościcki
Nakład: 105.500 szt.

Nominał: 4 zł

Technika druku: staloryt
Ząbkowanie: ZR 12½:12¾ lub 12½:12
Arkusz sprzedażny: 4 znaczki
Papier: biały, gruby, gładki