Wyścig Pokoju – 872

Numer katalogowy: 872
W obiegu od: 4.05.1957
Opis: Kolarz
Nominał: 1,55 zł
Nakład: 5 050 000

Technika druku: rotograwiura PWPW
Projekt: S. Szymański
Ząbkowanie: ZG 12½:12¾
Arkusz sprzedażny: 100 znaczków
Format znaczka: 20,8 x 27 mm
Papier: biały cienki gładki, guma bezbarwna

Seria 2 znaczki: