20 rocznica odzyskania niepodległości – Blok 7

Blok poczta: 7
Numer katalogowy: ark. 323-326
W obiegu od: 11.11.1938
Opis: 323 – Józef Piłsudski
324 – Ignacy Mościcki
325 – Gabriel Narutowicz
326 – Edward Rydz-Śmigły
Nakład: 500.000 szt.

Technika druku: staloryt
Projekt: M. R. Polak (323), H. Dutczyński (324), J. Piwczyk (325), W. Vacek (326)
Ząbkowanie: ZR 12½:12¾
Arkusz sprzedażny: 4 znaczki
Papier: biały, gruby, gładki