Kultura Polska – Blok 10

Blok poczta: 10
Numer katalogowy: ark .429-436
W obiegu od: 10.06.1948
Opis: A429 – J.Matejko; J.Malczewski; J.Chełmoński
A430 – Adam Chmielowski (Brat Albert)
A431 – Fryderyk Chopin
A432 – W.Bogusławski; H.Modrzejewska; S.Jaracz
A433 – A.Świętochowski; S.Żeromski; B.Prus
A434 – Maria Skłodowska-Curie
A435 – S.Wyspiański; J.Słowacki; J.Kasprowicz
A436 – Adam Mickiewicz
Nominał: 62+438 zł
Nakład: 50000 szt.

Technika druku: Rotograwiura firmy Courvoissier w Szwajcarii
Projekt: St. Żechowski
Ząbkowanie: ZR 11½
Arkusz sprzedażny: 8 znaczków
Papier: biały gruby z czerwonymi i niebieskimi włóknami, guma bezbarwna