Pierwsze dni niepodległości – Blok 228

Blok poczta: 228
Numer katalogowy: ark. 5023-5029
W obiegu od: 11.11.2019
Opis: Na znaczkach umieszczono: na pierwszym – fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Hallera, na drugim – fotografię przedstawiającą defiladę kawalerii polskiej w Sejnach, na trzecim – fotografię przedstawiającą zajęcie Wina, na czwartym – fotografię przedstawiającą generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego, na piątym – fotografię przedstawiającą rząd Jędrzeja Moraczewskiego, na szóstym – fotografię przedstawiającą dzień odzyskania niepodległości w Białymstoku
Nominał: 19,80 zł
Nakład: 125000 szt.

Technika druku: offset PWPW S.A.
Projekt: Andrzej Gosik
Ząbkowanie: nacinany
Arkusz sprzedażny: 6 znaczków
Format znaczka: 31,25 x 25,5 mm i 25,5 x 31,25 mm / 151 x 111 mm
Papier: samoprzylepny, biały średni gładki fluorescencyjny

Seria 6 znaczków: