Poczet królów i książąt polskich – 3286

Numer katalogowy: 3286
W obiegu od: 25.03.1993
Opis: Władysław III Laskonogi (1161-1231)
Nominał: 1500 zł
Nakład: 1 386 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki, ryt W. Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki

Seria 4 znaczki: