Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3718

Poczet królów i książąt polskich – 3718

23 października 2000 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3718 Numer katalogowy: 3718W obiegu od: 23.10.2000 r.Opis: Stanisław II August, urodzony jako Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek – król Polski w latach […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3717

Poczet królów i książąt polskich – 3717

23 października 2000 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3717 Numer katalogowy: 3717W obiegu od: 23.10.2000 r.Opis: August III – w latach 1733–1763 król Polski oraz jako Fryderyk August II elektor saski; syn […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3716

Poczet królów i książąt polskich – 3716

23 października 2000 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3716 Numer katalogowy: 3716W obiegu od: 23.10.2000 r.Opis: Stanisław Bogusław Leszczyński herbu Wieniawa – król Polski w latach 1704–1709 i 1733–1736, książę Lotaryngii […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3643

Poczet królów i książąt polskich – 3643

25 września 1999 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3643 Numer katalogowy: 3643W obiegu od: 25.09.1999 r.Opis: Michał Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut, znany we współczesnej historiografii jako Michał Korybut Wiśniowiecki – […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3642

Poczet królów i książąt polskich – 3642

25 września 1999 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3642 Numer katalogowy: 3642W obiegu od: 25.09.1999 r.Opis: Jan II Kazimierz Waza – król Polski i wielki książę litewski w latach 1648–1668, tytularny król […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3557

Poczet królów i książąt polskich – 3557

31 marca 1998 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3557 Numer katalogowy: 3557W obiegu od: 31.03.1998 r.Opis: Zygmunt III Waza – król Polski i wielki książę litewski w latach 1587–1632 oraz król Szwecji […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3556

Poczet królów i książąt polskich – 3556

31 marca 1998 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3556 Numer katalogowy: 3556W obiegu od: 31.03.1998 r.Opis: Stefan Batory – syn Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi, od 1571 książę siedmiogrodzki, od 1576 mąż […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3555

Poczet królów i książąt polskich – 3555

31 marca 1998 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3555 Numer katalogowy: 3555W obiegu od: 31.03.1998 r.Opis: Anna Jagiellonka – córka Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, od 1575 królowa Polski, w 1576 poślubiła […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3554

Poczet królów i książąt polskich – 3554

31 marca 1998 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3554 Numer katalogowy: 3554W obiegu od: 31.03.1998 r.Opis: Henryk Walezy właściwie Edward Aleksander – pierwszy elekcyjny król Polski w latach 1573–1574, ostatni […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3526

Poczet królów i książąt polskich – 3526

22 września 1997 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3526 Numer katalogowy: 3526W obiegu od: 22.09.1997 r.Opis: Zygmunt II August – wielki książę litewski od 1529, król Polski od 1530 (do 1548 koregent); ostatni […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3525

Poczet królów i książąt polskich – 3525

22 września 1997 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3525 Numer katalogowy: 3525W obiegu od: 22.09.1997 r.Opis: Zygmunt I Stary – od roku 1506 wielki książę litewski, od 1507 do 1548 roku król Polski. […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3524

Poczet królów i książąt polskich – 3524

22 września 1997 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3524 Numer katalogowy: 3524W obiegu od: 22.09.1997 r.Opis: Aleksander Jagiellończyk – syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, od 1492 roku wielki książę […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3523

Poczet królów i książąt polskich – 3523

22 września 1997 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3523 Numer katalogowy: 3523W obiegu od: 22.09.1997 r.Opis: Jan I Olbracht (Albrecht) – król Polski w latach 1492–1501, książę głogowski 1491–1498. Rysunek Jana […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3469

Poczet królów i książąt polskich – 3469

29 sierpnia 1996 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3469 Numer katalogowy: 3469W obiegu od: 29.08.1996 r.Opis: Kazimierz IV Andrzej Jagiellończyk – wielki książę litewski w latach 1440–1492, król Polski w latach […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3468

Poczet królów i książąt polskich – 3468

29 sierpnia 1996 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3468 Numer katalogowy: 3468W obiegu od: 29.08.1996 r.Opis: Władysław III Warneńczyk – król Polski, król Węgier jako Władysław I (I. Ulászló) od 1440, […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3467

Poczet królów i książąt polskich – 3467

29 sierpnia 1996 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3467 Numer katalogowy: 3467W obiegu od: 29.08.1996 r.Opis: Władysław II Jagiełło – wielki książę litewski i książę witebski w latach 1377–1381 i 1382–1401, iure uxoris […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3466

Poczet królów i książąt polskich – 3466

29 sierpnia 1996 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3466 Numer katalogowy: 3466W obiegu od: 29.08.1996 r.Opis: Jadwiga Andegaweńska, również królowa Jadwiga – królowa Polski z dynastii Andegawenów, córka Ludwika Węgierskiego […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3376

Poczet królów i książąt polskich – 3376

28 lutego 1995 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3376 Numer katalogowy: 3376W obiegu od: 28.02.1995 r.Opis: Ludwik Węgierski, na Węgrzech znany jako Ludwik I Wielki – król Węgier w latach 1342–1382, król […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3375

Poczet królów i książąt polskich – 3375

28 lutego 1995 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3375 Numer katalogowy: 3375W obiegu od: 28.02.1995 r.Opis: Kazimierz III Wielki – najmłodszy syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, król Polski w latach […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3374

Poczet królów i książąt polskich – 3374

28 lutego 1995 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3374 Numer katalogowy: 3374W obiegu od: 28.02.1995 r.Opis: Władysław I Łokietek – król Polski w latach 1320–1333, ojciec Kazimierza III Wielkiego. Rysunek Jana […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3373

Poczet królów i książąt polskich – 3373

28 lutego 1995 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3373 Numer katalogowy: 3373W obiegu od: 28.02.1995 r.Opis: Wacław II – król Czech w latach 1278–1305 oraz król Polski w latach 1300–1305 z dynastii Przemyślidów. Rysunek […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3337

Poczet królów i książąt polskich – 3337

15 kwietnia 1994 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3337 Numer katalogowy: 3337W obiegu od: 15.04.1994 r.Opis: Przemysł II – władca z dynastii Piastów, książę poznański w latach 1257–1279, książę wielkopolski w latach 1279–1296, […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3336

Poczet królów i książąt polskich – 3336

15 kwietnia 1994 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3336 Numer katalogowy: 3336W obiegu od: 15.04.1994 r.Opis: Leszek Czarny – książę sieradzki od 1261 roku, łęczycki od 1267 roku, książę inowrocławski w latach […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3286

Poczet królów i książąt polskich – 3289

25 marca 1993 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3286 + przywieszka Numer katalogowy: 3289W obiegu od: 25.03.1993 r.Opis: Bolesław V Wstydliwy – książę krakowski (od 1243) i sandomierski (od 1232), ostatni przedstawiciel małopolskiej […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3288

Poczet królów i książąt polskich – 3288

25 marca 1993 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3288 Numer katalogowy: 3288W obiegu od: 25.03.1993 r.Opis: Konrad I Mazowiecki – w latach 1194–1200 współrządca razem z bratem Leszkiem w Małopolsce, na Mazowszu i Kujawach (według […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3287

Poczet królów i książąt polskich – 3287

25 marca 1993 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3287 Numer katalogowy: 3287W obiegu od: 25.03.1993 r.Opis: Henryk I Brodaty – książę wrocławski w latach 1201–1238, opolski 1201–1202, kaliski 1206–1207 i od 1234, władca […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3286

Poczet królów i książąt polskich – 3286

25 marca 1993 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3286 Numer katalogowy: 3286W obiegu od: 25.03.1993 r.Opis: Władysław III Laskonogi – książę wielkopolski, w latach 1194–1202 w południowej Wielkopolsce, w latach 1202–1229 w Wielkopolsce, […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3214

Poczet królów i książąt polskich – 3214

15 stycznia 1992 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3214 Numer katalogowy: 3214W obiegu od: 15.01.1992 r.Opis: Leszek Biały – książę zwierzchni Polski w latach 1194–1198, 1199, 1206–1210 i 1211–1227, książę mazowiecki […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3213

Poczet królów i książąt polskich – 3213

15 stycznia 1992 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3213 Numer katalogowy: 3213W obiegu od: 15.01.1992 r.Opis: Kazimierz II Sprawiedliwy – książę wiślicki w latach 1166–1173, książę sandomierski od 1173, od 1177 książę zwierzchni […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3179

Poczet królów i książąt polskich – 3179

30 kwietnia 1991 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3179 Numer katalogowy: 3179W obiegu od: 30.04.1991 r.Opis: Mieszko III Stary (wielkopolski) – książę wielkopolski (część zachodnia z Poznaniem) w latach 1138–1177/1179, 1182–1202, […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3178

Poczet królów i książąt polskich – 3178

30 kwietnia 1991 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3178 Numer katalogowy: 3178W obiegu od: 30.04.1991 r.Opis: Bolesław IV Kędzierzawy – książę mazowiecki od 1138, śląski w latach 1146–1163 i sandomierski od 1166. Książę […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3168

Poczet królów i książąt polskich – 3168

25 marca 1991 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3168 Numer katalogowy: 3168W obiegu od: 25.03.1991 r.Opis: Władysław II Wygnaniec – książę senior (zwierzchni) Polski, krakowski, sandomierski, wschodniej Wielkopolski, kujawski, wrocławski […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3167

Poczet królów i książąt polskich – 3167

25 marca 1991 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3167 Numer katalogowy: 3167 r.W obiegu od: 25.03.1991Opis: Bolesław III Krzywousty – książę małopolski, śląski i sandomierski w latach 1102–1107, książę Polski w latach […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3080

Poczet królów i książąt polskich – 3080

18 października 1989 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3080 Numer katalogowy: 3080W obiegu od: 8.10.1989 r.Opis: Władysław I Herman – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1079–1102. Młodszy syn Kazimierza […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3079

Poczet królów i książąt polskich – 3079

18 października 1989 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3079 Numer katalogowy: 3079W obiegu od: 8.10.1989 r.Opis: Bolesław II Szczodry (Śmiały) – książę Polski w latach 1058–1076, król Polski w latach 1076–1079.Nominał: 20 […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3031

Poczet królów i książąt polskich – 3031

4 grudnia 1988 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3031 Numer katalogowy: 3031W obiegu od: 4.12.1988 r.Opis: Kazimierz I Odnowiciel – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034–1058 (z przerwami), syn Mieszka […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3030

Poczet królów i książąt polskich – 3030

4 grudnia 1988 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 3030 Numer katalogowy: 3030W obiegu od: 4.12.1988 r.Opis: Rycheza lotaryńska – królowa Polski jako żona Mieszka II Lamberta.Nominał: 10 złNakład: 5 530 […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2984

Poczet królów i książąt polskich – 2984

4 grudnia 1987 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2984 Numer katalogowy: 2984W obiegu od: 4.12.1987Opis: Mieszko II Lambert – król Polski w latach 1025–1031, książę Polski 1032–1034 z dynastii Piastów. Syn […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2983

Poczet królów i książąt polskich – 2983

4 grudnia 1987 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2983 Numer katalogowy: 2983W obiegu od: 4.12.1987 r.Opis: Bolesław I Chrobry (Wielki) – władca Polski z dynastii Piastów w latach 992–1025, książę Polski od 992 […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2919

Poczet królów i książąt polskich – 2919

4 grudnia 1986 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2919 Numer katalogowy: 2919W obiegu od: 4.12.1986 r.Opis: Dobrawa – księżniczka czeska z dynastii Przemyślidów, księżna polska, żona Mieszka I. Matka Bolesława […]

Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2918

Poczet królów i książąt polskich – 2918

4 grudnia 1986 max 0

Nazwa: Poczet królów i książąt polskich znaczek nr 2918 Numer katalogowy: 2918W obiegu od: 4.12.1986 r.Opis: Mieszko I – władca Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 roku. Ojciec Bolesława […]