Poczet królów i książąt polskich – 3374

Numer katalogowy: 3374
W obiegu od: 28.02.1995
Opis: Władysław I Łokietek (1260-1333)
Nominał: 45 gr
Nakład: 1 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki, ryt M. Kopecki
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Znaczki wycofane z obiegu
Papier: rotograwiurowy

Seria 4 znaczki: