Poczet królów i książąt polskich – 3467

Poczet królów i książąt polskich - 3467
Poczet królów i książąt polskich - 3467

Numer katalogowy: 3467
W obiegu od: 29.08.1996
Opis: Władysław II Jagiełło (1351-1434)
Nominał: 55 gr
Nakład: 1 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki ryt M. Kopecki
Ząbkowanie: ZR 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: rotograwiurowy

Seria 4 znaczki: