Poczet królów i książąt polskich – 3526

Poczet królów i książąt polskich - 3526
Poczet królów i książąt polskich - 3526

Numer katalogowy: 3526
W obiegu od: 22.09.1997
Opis: Zygmunt II August (1520-1572)
Nominał: 1,10 zł
Nakład: 686 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Stefan Małecki, ryt W. Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki

Seria 4 znaczki: