Polska w kosmosie – OPS-SAT – Kategoria 4 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

Kryptoklaser: Polska w kosmosie – OPS-SAT – Kategoria 4 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

W obiegu od: 7.02.2023 r.
Nakład: 5 000 szt.
Nominał znaczka: 3,90 zł
Cena folderu: 123,00 zł – znaczek + token NFT
Autor projektu: Roch Stefaniak
Grafika: Polska Agencja Kosmiczna

Cechy tokena

Kategoria 4  NFT – tradycyjny znak opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta z adresem publicznym oraz kluczem prywatnym portfela papierowego, w którym znajduje się Token NFT
Standard tokena: ERC-1155
Sieć: Polygon
Adres kontraktu: 0xEa10…D26E

Szczegóły: Misja OPS-SAT jest pierwszą misją Europejskiego Centrum Operacji Satelitarnych (ESOC) wykonywaną na satelicie typu CubeSat, a jej głównym celem jest testowanie nowych standardów wymiany danych pomiędzy satelitą a segmentem naziemnym. Nowe rozwiązania testowane podczas misji OPS-SAT będą w przyszłości wykorzystywane przez większe misje. Polscy eksperci odpowiedzialni są za opracowanie całego oprogramowania pokładowego misji, systemów kontrolnych i wykrywania awarii, za realizację nowego standardu wymiany danych oraz za jeden z dwóch kluczowych ładunków OPS-SAT – konwerter protokołów CCSDS. Start misji miał miejsce w grudniu 2019 roku.

Więcej informacji na: https://nft.poczta-polska.pl