Polska w kosmosie – PROBA-3 – Kategoria 3 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

Kryptoklaser: Polska w kosmosie – PROBA-3 – Kategoria 3 – token NFT – Polski Kryptoznaczek 1.0

W obiegu od: 7.02.2023 r.
Nakład: 20 000 szt.
Nominał znaczka: 3,90 zł
Cena folderu: 61,50 zł – znaczek + token NFT
Autor projektu: Roch Stefaniak
Grafika: Polska Agencja Kosmiczna

Cechy tokena

Kategoria 3  NFT – tradycyjny znak opłaty pocztowej, do którego dołączona jest etykieta z adresem publicznym oraz kluczem prywatnym portfela papierowego, w którym znajduje się Token NFT
Standard tokena: ERC-1155
Sieć: Polygon
Adres kontraktu: 0xEa10…D26E

Szczegóły: PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej demonstrującym na orbicie technologie platform satelitarnych i ładunków użytecznych. Proba-3 to misja naukowa, dążąca do zbadania korony słonecznej oraz pokazania technologii precyzyjnego lotu w formacji. W misji biorą udział dwie małe platformy satelitarne o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji, zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1 mm. Obydwie platformy satelitarne będą sterowane w kosmosie tak, jakby stanowiły dwa elementy wspólnej ultra-stabilnej, sztywnej struktury, tworząc w zamyśle coś na kształt wielkiego teleskopu (z oddzielną soczewką i detektorem). Ta sztywna struktura będzie kontrolowana w sposób umożliwiający obrót i koncentrację na dowolnie wybranym punkcie w przestrzeni. W misji bierze udział wiele polskich podmiotów.

Więcej informacji na: https://nft.poczta-polska.pl