Rocznik 1918-19 – Znaczki pocztowe – Polska / Poland – Postage stamps 1918-19

2-4 – Nie dopuszczone do obiegu znaczki poczty miejskiej Warszawy z nadrukiem nowego nominału i napisu Poczta Polska

6-16 – Wydanie przedrukowane na znaczkach GG Warschau

17-19 – Pierwsze wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie

20-29 – Drugie wydanie prowizoryczne tzw. lubelskie

30-54 – Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie

55-65 – Orzeł na tarczy heraldycznej

66-70 – Wydanie przedrukowane Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu

71-72 – Wydanie przedrukowane tzw. gnieźnieńskie

73-84 – Wydanie w walucie koronowej

85-96 – Wydanie w walucie markowej