Wizyta króla Rumunii w Polsce – Blok 3

Blok poczta: 3
Numer katalogowy: ark. 301
W obiegu od: 30.06.1937
Opis: Józef Piłsudski
Nakład: 105.500 szt.

Nominał: 2 zł

Technika druku: staloryt
Ząbkowanie: ZR 12½:12¾ lub 12½:12
Arkusz sprzedażny: 4 znaczki
Papier: biały, gruby, gładki