Wystawa Filatelistyczna w Warszawie – Blok 1

Blok poczta: 1
Numer katalogowy: ark. 235-236
W obiegu od: 3.05.1928
Opis: marszałek Józef Piłsudski i prezydent Ignacy Mościcki
Nominał: 50 gr + 1 zł
Nakład: 26 020

Technika druku: staloryt
Ząbkowanie: ZR 12½
Arkusz sprzedażny: Blok – 2 znaczki
Format znaczka: 115 x 87 mm
Papier: biały, gładki