Poczet królów i książąt polskich – 3079

Numer katalogowy: 3079
W obiegu od: 8.10.1989
Opis: Bolesław II Szczodry (Śmiały)
Nominał: 20 zł
Nakład: 5 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: St. Małecki ryt P. Naszarkowski
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Format znaczka: 40,5 x 54 mm
Papier: biały, średni gładki

Seria 2 znaczki: