Poczet królów i książąt polskich – 3080

Poczet królów i książąt polskich - 3080
Poczet królów i książąt polskich - 3080

Numer katalogowy: 3080
W obiegu od: 8.10.1989
Opis: Władysław I Herman
Nominał: 30 zł
Nakład: 5 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: St. Małecki ryt M. Kopecki
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Arkusz sprzedażny: 35 znaczków
Format znaczka: 40,5 x 54 mm
Papier: biały lub szarobiały, średni gładki

Seria 2 znaczki: