Poczet królów i książąt polskich – 3178

Numer katalogowy: 3178
W obiegu od: 30.04.1991
Opis: Bolesław IV Kędzierzawy (ok. 1122-1173)
Nominał: 1000 zł
Nakład: 2 079 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki, ryt S. Małecki / W. Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki kredo

Seria 2 znaczki: