Poczet królów i książąt polskich – 3179

Numer katalogowy: 3179
W obiegu od: 30.04.1991
Opis: Mieszko III Stary (ok. 1126-1202)
Nominał: 1500 zł
Nakład: 1 771 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW
Projekt: Stefan Małecki, ryt S. Małecki / W. Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki kredo

Seria 2 znaczki: