Poczet królów i książąt polskich – 3643

Poczet królów i książąt polskich - 3643
Poczet królów i książąt polskich - 3643

Numer katalogowy: 3643
W obiegu od: 25.09.1999
Opis: Michał Korybut Wiśniowiecki (1640-1673)
Nominał: 1 zł
Nakład: 1 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Stefan Małecki, ryt Wanda Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny

Seria 4 znaczki: