Poczet królów i książąt polskich – 3644

Numer katalogowy: 3644
W obiegu od: 25.09.1999
Opis: Jan III Sobieski (1629-1696)
Nominał: 1,40 zł
Nakład: 1 000 000

Technika druku: staloryt i rotograwiura PWPW S.A.
Projekt: Stefan Małecki, ryt Wanda Zajdel
Ząbkowanie: ZG 10¾:11
Format znaczka: 35 znaczków
Papier: biały średni gładki fluorescencyjny

Seria 4 znaczki: