Rocznik 1948 – Znaczki pocztowe – Polska / Poland – Postage stamps 1948

444 – 449 – Centaur – wydanie lotnicze

450 – 453 – 100 lecie Wiosny Ludów

454 – 5 rocznica powstania w getcie warszawskim

455 – Międzynarodowy Wyścig Kolarski

429a – 436a – Kultura Polska

Blok 10 – Kultura Polska

456 – 457 – VII Wyścig kolarski dookoła Polski

459 – 461 – Święto Morza

462 – 465 – Wystawa Ziem Odzyskanych

466 – Międzynarodowa Konferencja Młodzieży w Warszawie

467 – Trasa Wschód-Zachód w Warszawie

468 – Zjazd filatelistów w Toruniu

469 – Europejska konferencja Rozkładów Jazdy w Krakowie

470 – 478 – Bolesław Bierut

479 – 484 – Kongres Jedności Klasy Robotniczej

485 – 488 – Walka z gruźlicą

489 – 491 – Bojownicy o wolność i demokrację

489a – 491a – Bojownicy o wolność i demokrację

Blok 11 – Bojownicy o wolność i demokrację